Kierrätys

Paristojen kierrätys

Paristot eivät kuulu tavallisen kotitalousjätteen sekaan, vaan ne tulee toimittaa asianmukaiselle kierrätysasemalle, sillä ne voivat sisältää vahingollisia aineita ja/tai raskasmetalleja. Voit toimittaa paristot maksutta oman kuntasi keräyspisteisiin. Näin varmistetaan, että kaikki paristot hävitetään tai kierrätetään asianmukaisesti. Paristot on merkitty symbolilla, jossa on yliruksittu jäteastia. Ympäristölle vaarallisissa paristoissa on lisäksi ympäristölle vaarallisten kemikaalien symboli.
Yrityksellämme on sopimus Recser Oy:n kanssa, joka tekee yhteistyötä paristojen ja akkujen hyötykäyttöä organisoivien yritysten kanssa. Lisätietoa osoitteessa www.recser.fi.

Pakkausmateriaalien kierrätys

Yrityksemme ympäristövastuun mukaisesti tavoitteenamme on käyttää pakkausmateriaaleja, jotka on valmistettu kierrätyskelpoisista ja ympäristöystävällisistä materiaaleista. Pahvi- ja muovipakkaukset eivät kuulu tavallisen kotitalousjätteen joukkoon vaan ne tulee toimittaa asianmukaiseen
keräyspisteesen. Yrityksellämme on sopimus PYR Oy:n kanssa, joka tekee yhteistyötä pakkausten hyöty­käyttöä organisoivien yritysten kanssa. Lisätietoa osoitteessa www.pyr.fi.

Sähköromun kierrätys

Sähkö- ja elektroniikkaromu ei kuulu tavallisen sekajätteen joukkoon, vaan ne tulee toimittaa asianmukaiselle kierrätysasemalle. Voit toimittaa sähkö- ja elektroniikkaromun veloituksetta oman kuntasi keräyspisteisiin. Näin varmistetaan, että sähköromu kierrätetään asianmukaisesti ja ympäristöä suojellen.
Yrityksellämme on sopimus Selt ry:n kanssa, joka tekee yhteistyötä sähkö- ja elektroniikkaromun hyöty­käyttöä organisoivien yritysten kanssa. Lisätietoa osoitteessa www.elker.fi.